CSR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

//CSR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

CSR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Coraz popularniejsze w Polsce stają się działania CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Pracodawcy chętnie działają na rzecz pracowników oraz swojego otoczenia, dostrzegając w tym również potencjał wizerunkowy. Trzeba jednak pamiętać, że CSR należy traktować jako strategię długofalową, a nie jednorazowe akcje.

Etyka w biznesie

CSR pojawił się w ubiegłym wieku w odpowiedzi na liczne kryzysy spowodowane przeobrażeniami społecznymi i ekonomicznymi. Trudna sytuacja sprawiła, że właściciele firm poczuli potrzebę wsparcia społeczeństwa.

Dobry CSR polega przede wszystkim na zarządzaniu firmą w sposób rzetelny, czyli z uwzględnieniem praw obywatelskich i etyki zawodowej. Warto stworzyć piramidę celów przedsiębiorstwa. Podstawą działań jest zwiększenie zysków firmy, a najlepszym możliwym sposobem, żeby to osiągnąć – jest uczciwość w stosunku do pracowników i działanie zgodne  z panującym prawem. Pracodawca powinien działać etycznie oraz aktywnie włączać się w sprawy społeczeństwa.

Strategia kluczem do sukcesu

CSR wpiera budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Ważne jest opracowanie całościowej strategii, która jest zgodna z celami biznesowymi i polityką firmy.

Dobrze zaplanowane i realizowane działania CSR są kluczem do sukcesu marketingowego przedsiębiorstwa, ponieważ zakładają racjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem z myślą o jego pracownikach oraz najbliższym otoczeniu. A to może mieć bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie produktami firmy i zwiększoną sprzedaż.

CSR po polsku

Jak wynika z badania Confidence Index przeprowadzanego firmę rekrutacyjną Michael Page, dla aż 66% Polaków przestrzeganie przez firmę zasad społecznej odpowiedzialności biznesu to jeden z ważniejszych aspektów działania firmy, w której pracuje. Z kolei co trzeci respondent twierdzi, że gdyby miał podać powód zmiany pracodawcy – to byłaby to właśnie zbyt mała inicjatywa społeczna czy etyczna.

Przedsiębiorstwo dobrze zarządzane, dbające o pracowników i angażujące się w akcje CSR-owe – społeczne, edukacyjne, kulturowe czy sportowe – to przedsiębiorstwo, w którym współczesny Polak chce pracować. Zdecydowana większość pracowników, poza finansami i możliwością samorozwoju, stawia właśnie na dobre praktyki swojego pracodawcy.  Warto więc o nie zadbać.

Jeśli chciałbyś wdrożyć strategię CSR w swojej firmie, daj nam znać. Pomożemy!

Źródło: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, czyli dobroczynność nie tylko na Święta [w:] www.businessinsider.com.pl

CSR firm jest ważny dla ponad 60 procent Polaków [w:] www.portalspozywczy.pl

2018-05-21T13:13:39+00:00