CSR okiem marketingowca

//CSR okiem marketingowca

CSR okiem marketingowca

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest niezwykle istotnym nurtem we współczesnym prowadzeniu biznesu. Dość powiedzieć, że w prasie branżowej ciągle opisuje się go jako bardzo silny trend. O co więc chodzi?

CSR w pigułce

Warto wiedzieć, że tę sferę funkcjonowania firmy regulują przepisy. Mowa o normie ISO 26000, która jest w mocy prawa od 28 października 2010 roku. Za jej treść odpowiada Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna. Zadaniem tego podmiotu jest między innymi wskazywanie pewnych ścieżek działań innym organizacjom (niezależnie od tego czy prowadzą one działalność komercyjną czy społeczną).

Dzięki wydaniu normy ISO 26000 wiemy dokładnie, jakie są obszary społecznej odpowiedzialności. Zalicza się do nich: porządek organizacyjny, przestrzeganie praw człowieka, odpowiednie stosunki pracy, przygotowane środowisko, konkurencję rynkową, budowanie relacji z klientami, czy wreszcie zaangażowanie społeczne.

CSR a marketing

W skrócie można powiedzieć, że CSR to nic innego niż poczucie odpowiedzialności za losy społeczeństwa i inwestowanie w zasoby ludzkie. Zwykle opiera się to na uświadamianiu i dofinansowywaniu działań związanych z np. ochroną środowiska, budowaniem relacji firmy z jej otoczeniem. Może ktoś zapytać: ale po co się to robi? Oczywiście działania te stanowią bardzo ważny wkład w edukowanie społeczeństwa o poważnych problemach współczesnego świata. Niemniej ważną kwestią owych przedsięwzięć jest nic innego jak budowanie dobrego pijaru biznesu.

Firma w ten sposób buduje swój wizerunek jako zaangażowanej w sprawy społeczne, dzięki temu tworzy ze swoim otoczeniem relacje i wzbudza zaufanie.

CSR w wydaniu RSH

Obecnie prowadzimy dwa duże projekty o charakterze CSRowym. Po pierwsze są to warsztaty dla dzieci pt. „Od ziarenka do bochenka” zorganizowane po to, by wzmocnić wizerunek firmy Europiek. Opracowaliśmy ten koncept z myślą o najmłodszych. Maluchy przyjeżdżają do pracowni, gdzie czeka na nie ciasto chlebowe, dodatki (np. pestki dyni czy sezam) i prowadzący. Obcowanie dzieci z masą chlebową jest niezwykłym doświadczeniem sensorycznym, a także edukacyjnym. Z ogromną uwagą przygotowują swój produkt, który, po upieczeniu, zjadają lub zabierają do domów.

Drugim prowadzonym przez nas projektem o charakterze CSRowym są śniadania biznesowe „Kobiecym okiem” . Jest to nasz koncept współorganizowany z marką W Chlebaku Bistro. Inicjatywa ta ma na celu spajanie społeczności przedsiębiorczych kobiet, zawiązywaniu relacji i stworzenie przestrzeni do przyjemnego spędzenia czasu. Wpis o tej inicjatywie możecie znaleźć tu.

Działania marketingowe o charakterze CSRowym są po to, by pokazać firmę, jej produkt, zbudować relację z potencjalnym klientem, a także zdobyć jego zaufanie. Najlepiej zrobić to przez pokazanie tożsamości produktu i przedsiębiorstwa.

Może zrobimy jakiś projekt razem?

2019-07-17T21:53:14+00:00